Facility Management

Bezpečnost

Bezpečnost v našem pojetí má dva základní pilíře. Prvním je ochrana nemovitosti a majetku. Druhým je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění požární ochrany. To se samozřejmě netýká jen Vašich zaměstnanců, ale všech osob, které navštíví Vaši nemovitost či areál. Podcenění jedné či druhé složky bezpečnosti může mít fatální následky. Především ale zajištění BOZP a PO s sebou přináší velké administrativní náklady. Nutnost sledování legislativních změn také není jednoduchou a levnou záležitostí. S námi budete zajištěni a bez starostí.

Služby zahrnují následující aktivity:

  • Zpracování dokumentace BOZP a PO
  • Pravidelná kontrola v této oblasti
  • Evidence rizikových prací a jejich kategorizace
  • Vybavení pracovišť bezpečnostními značkami
  • Zajištění cvičných požárních poplachů
  • Fyzická ostraha majetku
  • Služba 24/7

Kontakt

Bamak s.r.o.
Business Center Rokytka
Sokolovská 270/201
Praha 9

Zákaznická linka:
+420 266 710 060